• Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van organisatiemedewerkers en beveiligingspersoneel op te volgen.
Het betreden van het terrein is op eigen risico en dient u in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs.

• Het is niet toegestaan om etenswaren, alcohol, plastic flessen, blik, wapens, drugs en gevaarlijke voorwerpen mee te nemen.
Let op: Onder ons genomen goederen worden niet geretourneerd.

• Alle bezoekers zijn verplicht mee te werken bij controle door de beveiligingsmedewerkers.

• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.

• De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor om personen c.q. groepen de toegang te weigeren zonder het recht op teruggave van het entreegeld.

• Het betreden van de evenementen locatie en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

• In geval van ongeregeldheden worden bezoekers uit de evenementen locatie verwijderd. Bedreiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en onacceptabele gedragingen worden niet getolereerd.
Tevens krijgt u een terreinverbod voor minimaal de rest van het weekend.

• Het is verboden om clubkleding, alsmede andere kledingen full colour uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden.

• Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.

• Roken is verboden.

• Huisdieren worden niet toegelaten.

• Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot de evenementen locatie weigeren / verwijderen.

• De organisator stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.

• Gekochte bonnen worden niet teruggenomen. Houd hier rekening mee bij het tussentijds verlaten van de locatie.

• Overtreding van deze huisregels en reglement kan tot verwijdering leiden. In situaties waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie en/of security.

• Er mag geen glaswerk mee naar buiten worden genomen.

Ontwerp & realisatie: ISL Marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram